Vår värme - Din trygghet
Produkter

Beredare, spiraler

Varmvattenberedning och växling av värme till kulvert eller från solpaneler.

Förrådsberedare


Kopparfodrade förrådsberedare som monteras i Biotank och Biorektangulär ackumulatortank. Beredaren bultas fast med en kraftig gummipackning som tätning. Varmvattenkapaciteten är beroende av ackumulatortankens temperatur. Vid 70ºC i tanken är det möjligt att tappa följande volym 45 gradigt varmvatten ur respektive beredare: 100L = 160 liter och 150L = 240 liter. Därefter behöver beredaren ca 1...
Läs mer

Kulvertspiral


Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling till kulvertar som monteras i Biotank och Biorektangulär. Spiralen används när värmesystem och pannanläggningen är tvungna att separeras på grund av för högt statiskt tryck. Spiralen kan även beställas separat. Kamrörsbatteri för biotankar 4000-5000L
Läs mer

Plattvärmeväxlare


Plattvärmeväxlare även kallad tappvattenautomat för varmvattenproduktion, komplett med flödesvakt, termostatventil och pump. Enheten kan anslutas till en panna/tank där beredaren gått sönder eller till en nyinstallerad ackumulatortank. När en varmvattentappning sker startar flödesvakten pumpen och termostatventilen begränsar varmvattentemperaturen. Tack vare att returvattnet från växlaren är ...
Läs mer

Solvärmespiraler


Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling från solpaneler och monteras i Biotank och Biorektangulär. Spiralen monteras i nedre delen av ackumulatortanken och en tumregel är att man använder en spiral per 10m2 solfångare. Lyssna med din leverantör av solpaneler för dimensionering av ackumulatortanken. Spiralen kan även beställas separat. Kamrörsbatteri till biotank 4000-5000L
Läs mer

Varmvattenspiraler


Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling av tappvarmvatten och monteras i Biotank och Biorektangulär. Placering av anslutningarna kan fås efter önskemål. Varmvattenkapaciteten är 20 minut liter 55 gradigt vid 75ºC i ackumulatortanken. För att få bästa varmvattenkomfort även när tanktemperaturen fallit till 45-50ºC rekommenderar vi montering av 2 kamrörsbatterier där en spiral placeras f...
Läs mer