Vår värme - Din trygghet
Installation

Oljepanna

En oljepanna löser på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt uppvärmnings- och tappvarmvattenbehovet. Det egna arbetet begränsas till att beställa olja, se till att service av brännaren sker en gång per år och eventuellt städa upp efter sotaren. För säkerhets skull förses ofta pannan med en eller flera elpatroner. Det finns egentligen två frågor som man bör ställa sig, vilken effekt behöver jag på pannan och skall jag välja en panna med beredare eller med värmeväxlare?

Den effekt som pannan måste klara är en kombination av det högsta värme- och tappvarmvattenbehovet. Detta kommer naturligt vid årets kallaste dag och hur stor effekt som behövs beror på husets storlek, isolering (eller egentligen hur mycket som läcker ut) och tappvarmvattenbehovet, som beror på antal personer och vanor, dvs om man duschar länge mm.

Att välja en panna med beredare eller med värmeväxlare beror på behovet av tappvarmvatten och om man räknar med att stänga av pannan och bara använda el vissa perioder. En panna med en beredare ger mer tappvarmvatten under de första 15-20 minuterna än vad en panna med värmeväxlare ger. Efter detta måste beredaren få en chans att värma upp vattnet på nytt, vilket gör att en panna med en värmeväxlare har högre kapacitet per timma. Använder man bara el vissa perioder så är det bättre att välja en panna med beredare. Elpatronen har då möjlighet att värma vattnet under en längre tid så att varmvatten finns i riklig mängd när den behövs. Vid en dusch på 10 minuter förbrukas ca. 30 kW. Har man ett stort behov av tappvarmvatten t.ex. om man har ett bubbelbadkar så kan en panna med värmeväxlare kombinerad med en lös varmvattenberedare vara en bra lösning.

En panna med värmeväxlare ger färskt varmvatten då det värmer inkommande kallvatten vid behov. I en panna med beredare måste temperaturen i beredaren vara högre än 60 °C så att uppkomsten av bakterier i vattnet hindras.

Verkningsgraden för brännare och panna har stor påverkan på årskostnaden. Under rubriken energiprisjämförelse kan ni få fram den ungefärliga besparing per år som ni kan få om ni byter till en ny panna och brännare.

Skorstenen bör alltid kontrolleras i samband med pannbyte och detta görs av din sotare. Är skorstenen otät så måste den renoveras genom att den putsas invändigt med bruk eller att en insatsslang sätts i. Oavsett metod så kostar en renovering ca. 1000:- per meter skorsten.  

Kategorier
Alternativa system
Expansionskärl
Kombipanna
Laddningspaket
Oljepanna
Omräkning
P-Märkning
Pelletspanna
Prisutveckling
Säkerhet
Shuntautomatik
Systembeskrivningar
Val och dimensionering
Ved och dess hantering
Vedpanna
Verkningsgrad
 
Vedfoldern (1,75 MB)