Vår värme - Din trygghet
Installation

Val och dimensionering

Att välja en egen panna för uppvärmning och tappvarmvatten ger dig en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Det är dock stora skillnader mellan olika typer av pannor och vad de medför i form av eget arbete, kostnad för bränslet, totalkostnad för installation m.m.

Att välja en egen panna för uppvärmning och tappvarmvatten ger dig en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Det är dock stora skillnader mellan olika typer av pannor och vad de medför i form av eget arbete, kostnad för bränslet, totalkostnad för installation m.m.

Det finns också mycket att tänka på innan och i samband med installation av de olika pannorna och dess system. Bland annat så är en riktig dimensionering av panna och system viktig för att få en väl fungerande anläggning. Under respektive rubrik har vi sammanställt sådant som är viktigt att tänka på vid valet av anläggning, enkla tumregler och i vissa fall enkla dimensioneringsprogram.

Vi har även med alternativa uppvärmningssystem och sådant som vi tycker att man bör tänka på om man överväger att välja någon av dessa.

Kategorier
Alternativa system
Expansionskärl
Kombipanna
Laddningspaket
Oljepanna
Omräkning
P-Märkning
Pelletspanna
Prisutveckling
Säkerhet
Shuntautomatik
Systembeskrivningar
Val och dimensionering
Ved och dess hantering
Vedpanna
Verkningsgrad
 
Vedfoldern (1,75 MB)