Vår värme - Din trygghet
Installation

Verkningsgrad

Verkningsgraden visar hur effektiv en maskin e.dyl. är. För pannor visar verkningsgraden hur effektivt pannan förbränner bränslet och därmed tar tillvara energiinnehållet i bränslet och omvandlar det till värme som kan utnyttjas av husets värmesystem, den sk pannverkningsgraden. Det som inte kommer värmesystemet till del är förluster i form av den värmen som går ut i skorstenen s.k. rökgasförluster, oförbränt bränsle samt isolerings och strålningsförluster. System- eller totalverkningsgrad tar även hänsyn till förlusterna i ackumulatortankar, anslutningar mm.

Svårare än så behöver det egentligen inte vara, men allt måste naturligtvis krånglas till. Det finns idag ett antal definitioner på verkningsgrad för pannor av olika anledningar. En anledning är att tillverkare av pannor naturligtvis vill att deras produkt skall vara den bästa eller åtminstone framstå som bästa valet och därför vill skryta med så hög verkningsgrad som möjligt. Av denna anledning använder vissa tillverkare egna definitioner på verkningsgrad, med något slagkraftigt namn, för att kunna visa på en hög verkningsgrad i sin marknadsföring.

Vi beräkningarna så är det brukligt att använda bränslets undre värmevärde, det s.k. effektiva värmevärdet. I det undre värmevärdet ingår inte det värmet som man får ut om vattenångan i rökgasen kondenseras. Vid kondenserande drift kan verkningsgraden överstiga 100 %.

Nedan en lista över de verkningsgradsbegrepp som vi kommit i kontakt med och som vi anser relevanta. Vi vill poängtera att vi anser att pannverkningsgrad fortfarande är den mest relevanta verkningsgraden när pannor skall jämföras.

Pannverkningsgrad = nyttig energi x 100/tillförd energi

Förbränningsverkningsgrad = tillförd energi - rökgasförluster x 100/tillförd energi

Systemverkningsgrad / Totalverkningsgrad
= i byggnaden nyttogjord energi x 100 /tillförd energi

Årsmedelsverkningsgrad = Genomsnittet av systemverkningsgrad över ett helt år

Kategorier
Alternativa system
Expansionskärl
Kombipanna
Laddningspaket
Oljepanna
Omräkning
P-Märkning
Pelletspanna
Prisutveckling
Säkerhet
Shuntautomatik
Systembeskrivningar
Val och dimensionering
Ved och dess hantering
Vedpanna
Verkningsgrad
 
Vedfoldern (1,75 MB)