Vår värme - Din trygghet
Installation

P-Märkning

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har i samarbete med tillverkare och berörda myndigheter tagit fram ett kvalitetsmärkningssystem för pelletsbrännare med en nominell effekt av max 25 kW för montering i varmvattenpannor samt pelletspannor med en nominell effekt av max 100 kW.

Certifieringsreglerna ställer tekniska krav på utsläpp, effektivitet, säkerhetsfunktioner och driftsäkerhet. Krav ställs också på teknisk dokumentation och innehållet i installations- och skötselanvisningar, samt på kvalitetssäkring i tillverknings- processen. Uppföljning av certifierade produkter sker genom besök hos tillverkaren och genom kontroll att tillverkade produkter överensstämmer med de som certifierats.

För ytterligare information kontakta Henrik Persson på SP, tel 033-16 55 21, henrik.persson@sp.se

Kategorier
Alternativa system
Expansionskärl
Kombipanna
Laddningspaket
Oljepanna
Omräkning
P-Märkning
Pelletspanna
Prisutveckling
Säkerhet
Shuntautomatik
Systembeskrivningar
Val och dimensionering
Ved och dess hantering
Vedpanna
Verkningsgrad
 
Vedfoldern (1,75 MB)