Vår värme - Din trygghet
Installation

Ved och dess hantering

För att få ut maximalt ur sin utrustning krävs att man har torr ved och använder den på bästa sätt.

Veden bör helst ligga och torka minst ett år. Har man inte utrymme för detta så är det viktigt att man kapat, kluvit och staplat veden på rätt sätt före påsk så att veden har hela våren och sommaren på sig att bli torr.

När träden fälls så har de en fukthalt på cirka 50%. För att man skall slippa onödigt "bortkokande av vatten" så bör veden ha en fukthalt understigande 20% vid användandet. För att uppnå detta på så kort tid som möjligt så gör enligt följande:

  1. Kapa stockarna i lämplig längd, ½ meter eller 1/3 meter beroende på vedmagasinets längd. Försök att kapa dem så att alla delar är av samma längd, vilket gör att förbränningen blir jämnare och ej påverkas av ojämn luftgenomströmning i vedmagasinet (gäller främst Solo Plus med tryckande fläkt).

  2. Klyv alltid de kapade bitarna, så att inget vedträ är större än ca. 10 cm i diameter. Detta påskyndar torkningen av veden då avdunstningen genom barken är mycket sämre än från rent trä.

  3. Dags att stacka en prydlig vedhög. Nertill används någon typ av skydd mot marken, t.ex. lastpallar. Stapla sedan veden så att vart annat lager läggs på tvärs. Detta för att förbättra luftgenomströmningen. Under våren och sommaren lämnas nu vedstapeln för torkning av sol och vind, med endast ett regnskydd upptill. Används en presenning så skall den endast täcka överdelen ej på sidorna, då detta hindrar luftgenomströmningen.

  4. I September lagras så mycket ved som möjligt under tak och resten täcks med presenning. Täck endast överdelen så att luftgenomströmningen ej helt avstannar.

  5. Bästa eldningsresultatet fås om jämnstora vedträn används och dessa staplas noggrant i vedmagasinet.
Kategorier
Alternativa system
Expansionskärl
Kombipanna
Laddningspaket
Oljepanna
Omräkning
P-Märkning
Pelletspanna
Prisutveckling
Säkerhet
Shuntautomatik
Systembeskrivningar
Val och dimensionering
Ved och dess hantering
Vedpanna
Verkningsgrad
 
Vedfoldern (1,75 MB)