Vår värme - Din trygghet
Produkter

Skorstenar

Baxi erbjuder olika skorstenslösningar för både pannor och kaminer.

Du har valt panna eller kamin? Bra! Valet av skorsten är minst lika viktigt. Du ska tryggt kunna lita på att skorstenen transporterar bort rökgaserna på ett säkert sätt.