Vår värme - Din trygghet
Produkter

Fastighetsvärme

Vi erbjuder närvärmecentraler i storlekarna 100-700kW som är perfekta för fastighetsvärme. De byggs in i 20 fots containers och kan fås i valfri färg. Om ni vill ha ett yttre som passar bättre till en specifik omgivning så har vi många olika förslag t.ex. stående eller liggande panel, klättervägg, klängväxter eller ljussatta träkonstruktioner. Vi förmedlar även arkitekthjälp.