Vår värme - Din trygghet
Produkter

Solfångare

Perifal Sol är vår serie solfångare - vårt allra miljövänligaste alternativ!

Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solvärme och solljuset förser jorden med all energi som behövs för liv, väder och uppvärmning. Solen är förutsättningen för allt liv på jorden och genom sina solstrålar det billigaste energislaget vi känner till. Solenergin är i dag den renaste energikällan vi har tillgång till. Solen kan användas gång på gång utan miljöpåverkan. Solen är följaktligen en generös energikälla som vi måste utnyttja bättre. Energipriset för 1.000 kWh från solen = 0,00 kr. Solfångare kan ge upp till 850 kWh/m2 och år, beroende på vilken typ av system man använder. För våra barns framtid är det viktigt att ”tänka efter före” när vi skall investera/komplettera våra uppvärmningssystem. Låt solvärme bli ditt självklara val!

SOLVÄRME FÖR STÖRRE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER

Vi på Baxi projekterar och dimensionerar även större solanläggningar. Campingplatser, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är exempel på kunder som konsulterar oss för värmelösningar främst pelletsvärme i kombination med solvärme och solfångare.