Vår värme - Din trygghet
Produkter

Tankar

Färdigisolerade och oisolerade ackumulatortankar

Ackumulatortankar finns som färdigisolerade och oisolerade. Tanken med de oisolerade är att man isolerar dom på plats efter installation. Detta kan vara nödvändigt vid stora ackumulatorvolymer. Vid installationer i "normala villor" användes oftast våra blå tankar i färdiga tankpaket, dessa är redan isolerade.