Vår värme - Din trygghet
Produkter

Pannor

Marknadens effektivaste pannor med upp till 91% verkningsgrad.

Att välja en panna för uppvärmning och varmvatten ger dig en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Det är dock stora skillnader mellan olika typer av pannor och vad de medför i form av eget arbete, kostnad för bränsle, totalkostnad för installation m.m.

Det finns också mycket att tänka på innan och i samband med installation av olika pannor och dess system. Bland annat så är en riktig dimensionering av panna och system viktig för att få en väl fungerande anläggning. Under respektive rubrik har vi sammanställt sådant som är viktigt att tänka på vid valet av anläggning, enkla tumregler och i vissa fall enkla dimensioneringsprogram.

Vi har även med alternativa uppvärmningssystem och sådant som vi tycker att man bör tänka på om man överväger att välja någon av dessa.