Vår värme - Din trygghet
Produkter

Laddningsutrustning

För enkel inkoppling av ackumulatortankar.

Kulvertstyrning


För överpumpning av värme mellan två ackumulatortankar via en kulvert. Pumpen startar när "primärtanken" uppnått inställd temperatur och fyller sedan "sekundärtanken" med värme ned till botten. När "sekundärtanken" är fulladdad stannar pumpen för att sedan starta när tanken töms på värme.
Läs mer

Laddningspaket dubbelpannor


När panna med beredare och shuntventil skall kopplas till en "tom" ackumulatortank används Differenstermostat 1. Styrningen laddar tanken med "överskottsvärme" efter det att huset försetts med värme och varmvatten. Efter avslutad eldning pumpas värmen långsamt tillbaka till pannan och värmen kan utnyttjas till huset. I Styrpanelen visas växelvis temperaturen i pannan och tanken. Differenstermosta...
Läs mer

Laddpaket vedpannor


Laddpaket eller laddningspaket. Kärt barn har många namn. Vår variant heter Termovar laddningspaket för "ren" vedpanna som kopplas till ackumulatortank med varmvattenberedare. Cirkulationen till tanken startar när panntemperaturen går över 80ºC och laddar tanken med en hög och jämn temperatur samtidigt som skiktningen i tanken blir mycket skarp. När laddningen närmar sig slu...
Läs mer

Olja/pellets/flis mot acktank


För pannor med olje-, pellets- eller fliseldade pannor som är kopplade till ackumulatortankar med beredare. Pannan startas när tanken är kall och går till tanken är fulladdad. Tanken töms därefter helt innan styrningen tillåter pannan att starta igen.
Läs mer