Vår värme - Din trygghet
Produkter

Panntillbehör

Här kan du hitta tillbehör, reservdelar och dom vanligaste förslitningsdelar till våra pannor.Anoder


I varmvattenberedare med ett skyddande emaljlager på insidan sitter offeranod som skall inspekteras/bytas med jämna mellanrum.
Läs mer

Askhink


Baxi kan erbjuda en praktisk askhink med skopa. Finns även en askhink som man kopplar till dammsugare, Virvelvind cyklonavskiljare.
Läs mer

Askutmatning Multi Heat


Alla Multi Heat som levereras fr o m 2007 är förberedda för montage av denna askutmatning. Askan transporteras via en skruv ut i en behållare med tätslutande lock. Vid tömmning lossas behållaren med ett enkelt handgrepp. Detta tillbehör ökar ytterligare intervallerna mellan tillsyn av pannan och därmed bekvämligheten. För en optimal bekvämlighet kompletteras detta tillbehör med ett externt pellets...
Läs mer

Dragstabilisator KW 150


Passar på rökröret som levereras med våra pannor. Dragstabilisatorn kan monteras för att reducera för kraftigt skorstensdrag. Den kan även användas för att förebygga kondensrisk genom att skorstenen ventileras. KW 150 har en stor öppningsarea vilket krävs till lite större skorstenar som t.ex. vid ved eller pelletselning.
Läs mer

Externmatning Multi Heat


Den automatiska påfyllningsenheten kopplas till ett externt magasin via en extern skruv. Den kan användas som tillbehör till både befintliga pannor och vid nyinstallation. Enheten monteras på toppen av pannans magasin istället för standardluckan som är monterad vid leverans. Om ett fel uppstår i den automatiska påfyllningsenheten kan originallocket monteras och pannan kan fortsätta att eldas manue...
Läs mer

Keramiska insatser


Keramiksatserna är kompletta med packningar, tätningsmassa och instruktioner. Satserna passar respektive modell oavsett tillverkningsår. Keramikinsatser
Läs mer

Kylspiraler


Kylslinga för nödkylning till Solo Plus och Solo Innova. På Solo Plus monteras spiralen på pannans översida och på Solo Innova finns uttag på båda sidorna.
Läs mer

Lambdastyrning Multi Heat


Styrningen består av en O2 sond och ett reglerprogram. O2 sonden mäter syreöverskottet i rökgaserna och styr tillsammans med reglerprogrammet luft-/ och bränslemängden steglöst. Luft-/bränslemängden regleras även efter husets värmebehov. Styrningen optimerar förbränningen så att emissionerna blir så låga som möjligt samt att verkningsgraden blir bästa möjliga.
Läs mer

Mått på rökstosar & rökrör


Nedan finner du mått på anslutningstosarna på våra pannor.  
Läs mer

Packningar


Här hittar ni de vanligaste packningarna till våra pannor
Läs mer

Pellets-/oljeluckor


Våra vedpannor Solo Innova och Solo Plus kan kompletteras med oljebrännarluckor för användning när vedeldningen inte hinns med. På Solo Plus hänger luckan alltid på plats och på Solo Innova skiftas nedre luckan ut vid byte till oljeeldning.
Läs mer

Pelletsförråd


Pelletsförråd avsedda för säckhantering eller som mellanförråd.
Läs mer

Pumpar


Grundfos pumpar för radiatorsystem, kulvertar, laddningsutrustningar mm. Pumparna levereras med 2 st. unionventiler (avstängningsventiler).
Läs mer

Rensverktyg


För att din värmepanna skall kunna producera värme på ett ekonomiskt sätt är det viktigt att den sotas och rensas ur regelbundet. Nedan finns verktyg för både manuell sotning och för användning med borrmaskin.
Läs mer

Turbulatorer


Med en uppsättning rökgasturbulatorer kan rökgastemperaturen sänkas med ca 40-50C. Detta höjer pannans verkningsgrad och håller kvar energin i pannan istället för att den försvinner ut i skorstenen. I tabellen nedan kan du su hur många tubrör din panna har.
Läs mer