Vår värme - Din trygghet

Vakuumsolfångare

Vakuumsolfångaren är en solfångare som är effektiv och ger ett högt säsongsutbyte. Det vill säga, den ger mer än en traditionell solfångare även vid låg solinstrålning (vår och höst).

Vakuumröret består egentligen av två glasrör som är trädda i varandra där ändarna är ihopsmälta till en modul. Utrymmet mellan de båda glasrören töms vid tillverkningen på luft, vakuumet som bildas fungerar som isolering.

I centrum av vakuumröret finns en så kallad heatpipe. Denna består av koppar och leder värmen till toppen av röret för att därifrån i samlingslådan växlas över till värmebärarvätskan och vidare till en ackumulatortank. Varje rör är lätt utbytbart om något skulle hända.

Alla komponenter tillverkas i rostfritt material och ger därmed lång livslängd. Våra vakuumsolfångare kan monteras både på tak, vägg eller på markstativ och tack vare sin utformning är inte exakt söderläge helt nödvändigt.


Fakta vakuumsolfångare

  • Effektutbyte 712 kWh/kvm och år.
  • Exempel: 2 st vakuumsolfångare: Bidragsgrundande yta 2,28 m2/st x 712 kWh x 2 st = 3247 kWh per år
  • Byggyta 3,71 m2 /panel
  • Byggmått 198x198x16 cm


 

Solfångare V1
Förstora

Soltimmar
Förstora

Princip Solvärme1
Förstora

Styrning0704
Förstora

PDF-filer
2011-09-27
Fastighetsbroschyr 2011
2011-04-04
Energideklaration Sol V1 2011
Manualer
2009-04-07
Instruktion Perifalpannan Sol V1