Vår värme - Din trygghet
Produkter

Varmvattenspiraler

Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling av tappvarmvatten och monteras i Biotank och Biorektangulär. Placering av anslutningarna kan fås efter önskemål. Varmvattenkapaciteten är 20 minut liter 55 gradigt vid 75ºC i ackumulatortanken. För att få bästa varmvattenkomfort även när tanktemperaturen fallit till 45-50ºC rekommenderar vi montering av 2 kamrörsbatterier där en spiral placeras för förvärmning i nedre delen av tanken. Spiralerna kan även beställas separat.

Kamrörsbatteri för biotankar 4000-5000L
Rsk/art.nr Benämning Längd Diam Höjd Ansl
-2 Kamrörsbatteri 11,5m 315mm 250mm 2x22mm
-4 Kamrörsbatteri 14,7m 380mm 330mm 2x22mm


Kamrörsbatteri för biotankar 500-3000L

Rsk/art.nr Benämning Längd Diam Höjd Ansl
+2 Kamrörsbatteri 9,5m 315mm 250mm 2x22mm
+4 Kamrörsbatteri 15m 460mm 330mm 2x22mm

 

Spiral, -2/-4
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014