Vår värme - Din trygghet
Produkter

Solida

Solida stilren modellen av våra pelletskaminer. Kaminen ger komfort och låga uppvärmningskostnader samt fyller sin funktion som möbel. Solida är dessutom en av de tystaste på marknaden. Kaminen har en hög verkningsgrad och ger en mycket god värmeekonomi. Den integrerade rumstermostaten jämför önskad rumstemperatur med den aktuella och ser till att kaminen arbetar i rätt effektläge (3 stycken). Detta gör att rumstemperaturen hålls jämn vilket också minimerar slitaget på tändanordningen då antalet start och stopp blir få.    8 kW 10 kW
Effekt kW 2,5-7 3-10
Höjd mm 1045 1045
Bredd mm 580 580
Djup mm 532 532
Vikt med plåtsidor kg 140 140
Vikt med keramiksidor kg 150 150
Rökrörsanslutning mm 100 100
Verkningsgrad % >90  >90 
Pelletsförråd kg 30 30
Elanvändn. under drift   W 25/80  25/80 
RSK nummer    620 15 07  620 15 08 

 

Solida
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
PDF-filer
2014-02-24
Förrådsskylt silo
2012-04-20
Pelletskaminer Katalog 2012
Manualer
2012-01-10
Instruktion Solida/Poper, rev 3, 2012-01-10
2008-09-08
Instruktion Solida, rev 2, 2008-09-08
Tillbehör
Askhink