Vår värme - Din trygghet
Produkter

Automix 10

AUTOMIX 10 är en avancerad, utetemperaturstyrd shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvvärmeanläggningar. AUTOMIX 10 mäter ständigt framlednings- och utetemperatur och reglerar shuntventilen så att värmesystemet alltid har den framledningstemperatur, som motsvarar rådande värmebehov i byggnaden.
Den kompakta shuntautomatiken är utrustad med minimal- och maximalbegränsning av framledningtemperaturen samt frostskyddsfunktion för att passa alla typer av radiator- och golvvärmesystem. AUTOMIX 10 levereras med ledningar och är helt monteringsfärdig. Installationen görs snabbt och felfritt med färdiga kontaktdon för givare och stickpropp till närmaste eluttag. Installationen behöver ej utföras av elinstallatör.


Rsk/art.nr Benämning
1210  Automix 10 Shuntautomatik
1211  Automix 10 RB rumsgivare   Tillbehör
1212  Automix 10 RC fjärrkontroll  Tillbehör

 

Automix 10
Förstora

Automix 10 motor
Förstora

Automix 10 rumsgivare
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
Manualer
2013-11-21
Automix 10