Vår värme - Din trygghet

Kinnekulle Camping

Kinnekulle Camping anlitade våren 2008 Baxi AB för att få hjälp med att dimensionera en solfångaranläggning till sitt nya servicehus. Systemet skall förse huset med värme men framförallt skall en stor mängd varmvatten produceras till alla duschar och andra tappställen. Uppvärmningen av varmvattnet sker med hjälp av en varvtalsstyrd pump och en plattvärmeväxlare. 

Ingående komponenter
LogoBloc pelletspanna 150kW
Pelletsbrännare eurofire 50kW
Pelletsförråd Mafa Midi 730 liter
Solfångare vakuum 16 x 24 rörs
Solstyrning Steca 0704
Ackumulatortankar 2 x 1800 liter


 

Kinnekulle 1
Förstora

Kinnekulle 4
Förstora

Kinnekulle 5
Förstora

Kinnekulle 6
Förstora

Kinnekulle 2
Förstora

Kinnekulle 3
Förstora

PDF-filer
2009-11-26
Fastighetsvärme 09