Vår värme - Din trygghet
Produkter

Kulvertstyrning

För överpumpning av värme mellan två ackumulatortankar via en kulvert. Pumpen startar när "primärtanken" uppnått inställd temperatur och fyller sedan "sekundärtanken" med värme ned till botten. När "sekundärtanken" är fulladdad stannar pumpen för att sedan starta när tanken töms på värme.

Rsk/art.nr Benämning
647 13 05 Differenstermostat 2 för kulvert

 

Differenstermostat 2
Förstora

Differenstermostat 3
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
PDF-filer
2001-11-19
Produktblad Differenstermostat 2-3
Manualer
2005-10-31
Motståndsvärden för givare
2005-09-12
Instruktion Differenstermostat 2, 0501