Vår värme - Din trygghet

Silo Inomhus

Silon tillverkas i underhållsfri aluzinkplåt och är försedd med kapacitiv givare inkl. larmlampa som varnar så att inte silon överfylls. I silon finns en inblåsdämpare som reducerar trycket så att inte pelletsen slås sönder. Avluftning sker via taket som består av en stor filterduk. Silon är försedd med 2 koner som är anslutna till ett intagsrör i botten av silon. Tömning sker med hjälp av en MAFA Maflex skruv från intagsröret.

 

 

  

Mafa Villa
Förstora

PDF-filer
2014-02-24
Förrådsskylt silo