Vår värme - Din trygghet

NH200 Flispanna

NH200 Flispanna 300 kW - 2,5 MW

NH200 är en serie standardpannor för träpellets, flis och halm. De tillverkas i storlekar från 300 kW - 2,5 MW och är godkända av DTI (motsvarande svenska SP). Pannorna är utformade för en lång livslängd med minimal service och underhåll.

Alla pannorna har en verkningsgrad på över 90% och mycket låga koldioxidutslätt (<250 ppm). Pannorna är utformade med en lång förbränningskammare och zonindelade trappstegsroster. Tack vare denna teknik är det möjligt att använda många olika biobränslen utan att fysiskt förändra förbränningskammaren.

Att hantera flisstorlek upp till 50 mm med en vattenhalt på upp till 50% är inga problem för NH200. Pannan har en modulerande effekt mellan 25% - 100%. Som standard är pannan utrustad med modulerande rökgasfläkt och lambdakontroll.

• NH200 är en högeffektiv panna
för svåra bränslen.
- Flis med fukthalt upp till 50%.
- Sågspån, spannmål. halm, grot mm.
- Flisstorlek upp till 50 mm
• Effektiv. Över 90% verkningsgrad.
• Lambdastyrd
• Trappstegsroster med en lång
förbränningskammare


  

NH200 Flispanna
Förstora

NH200 Genomskärning
Förstora

NH200 Skiss
Förstora

PDF-filer
2013-09-23
NH200 Flispanna