Vår värme - Din trygghet

Eköns camping

Baxi fick under våren 2012 uppdraget att tillverka en pelletseldad värmemodul på 60kW. Den har levererats till en förskola i Vibble söder om Visby på Gotland. Under byggtiden har VVS entreprenören NVS förberett på plats med montage av solfångare och installation av ackumulatortank. Även dessa systemprodukter har levererats av Baxi. Värmemodulen har färdigställs och dritfsatts hos Baxi i Falköping.

Barnen på förskolan Torpet använder nu miljövänlig producerad värme och varmvatten.
”Detta är den minsta värmemodul vi levererat”, säger Pelle Joelsson projektansvarig för fastighetsvärme på Baxi. Det tar givetvis längre tid att ”räkna hem” en så liten pellets /solanläggning än en större men det är viktigt att förskolebarnen lär sig tidigt att handskas rätt med jordens resurser.

”Alla borde värma sina fastigheter med förnyelsebar energi men det är särskilt viktigt att man lär våra nya generationer att inte fortsätta med vårt resursslöseri” säger Janne Arvidsson – marknadsansvarig på Baxi.

Utbyte solfångare: 42000 kWh/år
Ackumulatortank 6000liter
Stöttning från pelletspanna Baxi Logopellet 30kW