Vår värme - Din trygghet
Produkter

Perifalpannan Sol V1

Vakuumsolfångare med dubbelglas
Vakuumsolfångaren är en solfångare som är högeffektiv och ger ett högt säsongsutbyte. Det vill säga den ger mer än en traditionell solfångare även vid låg solinstrålning (vår och höst). Vakuumröret består egentligen av två glasrör som är trädda i varandra där ändarna är ihopsmälta till en modul. Utrymmet mellan de båda glasrören töms vid tillverkningen på luft, vakuumet som bildas fungerar som isolering. I centrum av vakuumröret finns en så kallad heatpipe. Denna består av koppar och leder värmen till toppen av röret för att därifrån i samlingslådan växlas över till värmebärarvätskan. Varje rör är lätt utbytbart om något skulle hända. Alla komponenter tillverkas i rostfritt material och ger därmed lång livslängd.
Våra vakuumsolfångare kan monteras både på tak, vägg eller på markstativ och tack vare sin utformning är inte exakt söderläge helt nödvändigt.

Effektutbyte 712 kWh/m2 och år VID 50°C.
Exempel: 2st vakuumsolfångare:
Bidragsgrundande yta 2,33 m2/st x 712 kWh x 2 st = 3318 kWh per år
Byggyta 3,95 m2/panel 


Benämning    Rsk/art.nr
Bredd 1975mm
Höjd 1950mm
Tjocklek 160mm
Vikt 80kg
Bruttoarea 3,95m2
Aperturarea *) 2,33m2
Absorbatorarea 1,95m2
Utbyte **)
25°C 822kWh/m2/år
50°C 712kWh/m2/år
75°C 600kWh/m2/år
Hagelbeständighet ca 25mm
Stagnationstemperatur ***) 212,4°C
*) Bidragsgrundande yta.
**) Årsutbytet är beräknat för en solfångare vänd mot söder i 45° lutning mot horisontalplanet.
Observera: Dessa siffror skall i första hand tjäna som ett jämförelsemått och att verkligt utbyte i ett system förutom tillgänglig solinstrålning kommer att bero av systemutförande, solfångarorientering, brukarvanor m.m. ***) vid 1000W / m² och 30°C i omgivningstemperatur.


 

V1 Panel
Förstora

Solfångare V1
Förstora

Soltimmar
Förstora

Princip Solvärme1
Förstora

Styrning0603
Förstora

Styrning0704
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
PDF-filer
2013-08-21
Rot-schablon sol
2012-04-12
Solfolder 2012
2012-03-30
Takgenomföring
2011-04-04
Energideklaration Sol V1 2011
2008-01-17
Checklista sol
2008-01-16
Baxi sol
Manualer
2009-04-07
Instruktion Perifalpannan Sol V1