Vår värme - Din trygghet

TorbjörntorpKatarinagården i Falköpings kommun har installerat en 200kW eurofire pelletsbrännare. Samtidigt satte man in en ny panna. Den tidigare förbrukning av eldningsolja var 45m3/år. Den beräknade pelletsförbrukningen är per år cirka 90 ton. Utöver miljövinsten görs en besparing på ungefär 300.000 kr/år. Detta gör att investeringen betalar sig väldigt snabbt.


 

Torbjörntorp4
Förstora

Torbjörntorp1
Förstora

Torbjörntorp2
Förstora

Torbjörntorp3
Förstora

PDF-filer
2009-11-26
Fastighetsvärme 09