Vår värme - Din trygghet
Produkter

Tankpaket

I tabellen nedan finner du information om kompletta tankpaket. Här kan du själv välja en anläggning som passar just dig.
Alla tankar som är oisolerade kan kompletteras med t.ex. fler kopparspiraler för varmvatten eller anslutning till solfångare.

Baxi Blå isolerade tankar  (Klicka på RSK.nr för principskiss)
RSK Volym Beredare Solslinga Expansion Tillb.paket
613 69 33 2x500 120 cu    RF 100 L Nr: 2
613 69 34 2x750 120 cu    RF 100 L Nr: 2
613 70 02 2x500 2xvv slinga  15m RF 100 L Nr: 2
613 70 03 2x750 2xvv slinga  15m RF 100 L Nr: 2
613 69 37 3x500 120 cu    RF 100 L Nr: 5
613 69 38 3x750 120 cu    RF 150 L Nr: 5
613 70 04 3x500 2xvv slinga  15m RF 150 L Nr: 5
613 70 05 3x750 2xvv slinga  15m RF 150 L Nr: 5

Biotank. Oisolerade cylindriska tankar (Klicka på RSK.nr för principskiss)
RSK Volym Beredare Solslinga Expansion Tillb.paket
613 70 06 2x500 120 cu *) RF 100 L Nr: 4
613 70 08 3x500 120 cu *) RF 100 L Nr: 5
613 70 07 2x750 120 cu *) RF 100 L Nr. 4
613 70 10 3x750 120 cu *) RF 150 L Nr: 5
613 70 12 4x750 120 cu *) RF 200 L Nr: 6
613 70 09 1x1800 120 cu *) RF 125 L Nr: 3
613 70 14 2x1800 120 cu *) RF 200 L Nr: 4
613 70 13 3x1000 120 cu *) RF 200 L Nr: 5
613 68 92 1x2500 100 cu *) RF 150 L Nr: 3
613 68 93 1x3000 100 cu *) RF 200 L Nr: 3
613 70 15 1x4000 100 cu *) RF 2x125 L Nr: 3
613 70 16 1x5000 100 cu *) RF 2x150 L Nr: 3
*)=Kan monteras som tillbehör

Biorektangulär. Oisolerade tankar (Klicka på RSK.nr för prinsipskiss)
RSK Volym Beredare Solslinga Expansion Tillb.paket
613 68 95 1x1350 100 cu  *) RF 100 L Nr. 3
613 23 96 1x2000 100 cu  *) RF 125 L Nr: 3
613 69 97 1x2500 100 cu  *) RF 150 L Nr: 3
613 69 98 1x3000 100 cu  *) RF 200 L Nr: 3
613 69 99 2x2000 100 cu  *) RF 2x125 L Nr: 4
*)=Kan monteras som tillbehör

I tabellen nedan finner du information om vad som ingår i tillbehörspaketen.

Tillbehörspaket
Innehåll Tillb.paket 1 2 3 4 5 6
Differenstermostat 1 med pumpar 1          
Termovar laddningspaket   1 1 1 1 1
Radiatorpump med 2 st unionventiler 1 1 1 1 1 1
Blandningsventil 1 1 1 1 1 1
Påfyllningsventil 1 1 1 1 1 1
Kulventil R25 1 1 1 1 1 1
Termometer radiatorkrets 2 2 2 2 2 2
Rökgastermometer 1 1 1 1 1 1
Kapillärtermometer i konsol   6 3 6 9 12
Avtappningsventil 1 2 2 3 4 5
Shuntventil R25   1 1 1 1 1
Kulventil R32   2   2 3 4
Automatisk avluftare 1          

 

Bonus 30 med Baxi Blå
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
PDF-filer
2009-04-03
Twist80/20 Sol
2009-04-03
3 Tankar
2009-04-02
1 Tank med sol/vx
2009-04-02
2 Tankar med solvärme
Tillbehör
Automix 20
Automix 30
Elpatroner
El-on 83d
Automix 10