Vår värme - Din trygghet

eurofire BIG fastighet

Kraftig brännare lämplig för fastighetsvärme. Mycket enkelt handhavande.

Pelletbrännaren eurofire arbetar med samma princip som en oljebrännare vilket innebär start med eltändning och drift tills temperaturen på brännarstyrningens termostat är uppnådd. Därefter sker renblåsning innan brännaren ställer sig i standbyläge. Efter ett eventuellt strömavbrott startar brännaren automatiskt, vilket ger extra trygghet.

Katarinagården i Torbjörntorp värms numera med en 200kW eurofire pelletsbrännare. Samtidigt satte man in en ny panna. Uppstart av anläggningen skedde hösten 07.


Exempel på besparing med eurofire

Tidigare förbrukning av eldningsolja 45 m3/år.
Den beräknade pelletsförbrukningen är per år cirka 90 ton.
Utöver miljövinster görs en besparing på ungefär 300.000kr/år.
Detta gör att investeringen betalar sig väldigt snabbt.

Rsk/art.nr Benämning
6390780  eurofire 50 kW
6390781 Matarskruv 2 meter 
6390782 Skruvmotor till matarskruv

 

Rsk/art.nr Benämning
9004 eurofire 100 kW
9005 eurofire 200 kW
9006 eurofire 300 kW
9010 eurofire 500 kW
9011 eurofire 700 kW

Tillbehör
Rsk/art.nr Benämning
639 07 81  Matarskruv 2 meter 
639 07 82  Skruvmotor till matarskruv 

 

eurofire 100-300kW
Förstora

eurofire 100-300kW, sida
Förstora

eurofire pelletsbrännare
Förstora

PDF-filer
2014-02-24
Förrådsskylt silo
2011-09-27
Fastighetsbroschyr 2011
Manualer
2011-01-24
Instruktion eurofire 100-700kW
Tillbehör
Fastighetspannor