Vår värme - Din trygghet

Gudhems Skola

 
Gudhemsskolan, i Falköpings kommun, har installerat två stycken eurofire pelletsbrännare med en effekt på 100 kW per st.
Vid ombyggnaden kopplade man ytterligare två fastigheter till systemet, detta för att öka vinsten på investeringen.

Exempel
Tidigare årsförbrukning av eldningsolja 65 m3 /år. Verklig förbrukning av pellets första året 110 ton. Utöver miljövinster görs en besparing på cirka 450-500.000 kr/år.

I vissa fall behöver man inte byta ut pannan vid skifte från oljeeldning till miljövänlig pelletsvärme. Generellt sett gäller att effekten på pelletsbrännaren skall vara max 50% av märkeffekten på pannan. Högst verkningsgrad och bästa miljövärden får man givetvis om man även byter pannan. Konsultera oss gärna för dimensionering och planering av hela värmesystemet, även kompletterat med solvärme.


 

Gudhem pannrum 2
Förstora

Gudhem pannrum 1
Förstora

PDF-filer
2011-09-27
Fastighetsbroschyr 2011
2009-11-26
Fastighetsvärme 09