Vår värme - Din trygghet
Produkter

Perifalpannan Sol P1

Plana solfångare
Plana solfångare är den traditionella solfångaren med en välisolerad undersida, ett skyddsglas på ovansidan och däremellan en värmeabsorberande yta. Under den värmeabsorberande ytan ligger kopparslingor där det cirkulerar värmebärarvätska.
Den plana solfångaren har ett lägre säsongsutbyte än vakuumsolfångaren och kräver därför en större yta. Detta kompenseras dock med ett lägre pris.
Generellt sett kan man säga att det krävs nästan dubbelt så stor solfångaryta med plana solfångare än med vakuumsolfångare. Detta till ungefär samma pris. Valet handlar därför oftast mer om tycke och smak.

Effektutbyte: 445kWh/m2 och år.
Exempel med 4st plana solfångare:
Bidragsgrundande yta 2,33m2/st x 445kWh x 4 s t = 4147 kWh per år vilket ger en byggyta på 10 m2

Visste du att... 
... solvärme är ett mycket bra komplement till alla uppvärmningsformer speciellt pelletsvärme.
... att ha solfångare på sitt hus stärker miljöprofi len.
... Baxi har ett brett utbud av pannor och värmeprodukter se

Benämning    Rsk/art.nr
Bredd 1200mm
Höjd 2098mm
Tjocklek 80mm
Vikt 45,7kg
Bruttoarea 2,52m2
Aperturarea *) 2,33m2
Absorbatorarea 2,36m2
Utbyte **) vid
25°C 695kWh/m2/år
50°C 445kWh/m2/år
75°C 256kWh/m2/år

*) Bidragsgrundande yta.
**) Årsutbytet är beräknat för en solfångare vänd mot söder i 45° lutning mot horisontalplanet.
Observera: Dessa siffror skall i första hand tjäna som ett jämförelsemått och att verkligt utbyte i ett system förutom tillgänglig solinstrålning kommer att bero av systemutförande, solfångarorientering, brukarvanor m.m. Källa: Utdrag ur SP:s testrapport för BAXI AB (totalt tillgängligt i detta fall var 1056 kWh / m² / år). 
Solpanel,Solpaneler

 


 

Solfångare P1
Förstora

Soltimmar
Förstora

Princip Solvärme1
Förstora

Styrning0603
Förstora

Styrning0704
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
PDF-filer
2013-08-21
Rot-schablon sol
2012-04-12
Solfolder 2012
2012-03-30
Takgenomföring
2009-03-19
Energideklaration Sol P1 (PS2.4)
2008-04-23
Produktblad P1 2008
2008-01-17
Checklista sol
2008-01-16
Baxi sol
Manualer
2011-07-07
Instruktion Perifalpannan Sol P1
2008-01-14
Instruktion Perifalpannan Sol P1 montering