Vår värme - Din trygghet

Silo för fastighet

Silo väljs utifrån storlek på förbränningsutrustningen och på fastighetens beskaffenhet. Val av utmatningslösning skiljer sig åt eftersom varje brännare och pannfabrikat fungerar olika.

Investerar du i en MAFA biobränsleanläggning får du möjlighet att välja en anläggning som integreras i fastigheten. Silon är en viktig del i systemet och det är extra viktigt i offentliga miljöer och hyresfastigheter att silon väljs med stor omsorg så att den på bästa sätt anpassas och smälter in i den befintliga omgivningen.

Silon är en viktig del i systemet och det är extra viktigt i offentliga miljöer och hyresfastigheter att silon väljs med stor omsorg så att den på bästa sätt anpassas och smälter in i den befintliga omgivningen.

Silo väljs utifrån storlek på förbränningsutrustningen och på fastighetens beskaffenhet. Val av utmatningslösning skiljer sig åt eftersom varje brännar/ pannfabrikat fungerar olika.

Det är detaljerna som gör helheten. Allt måste stå i harmoni och samklang till den funktion och det behov som anläggningen skall uppfylla. Varje anlägg- ning är unik och anpassas efter kundens förbränningsutrustning och hur man kan placera pelletssilon.


 

Silo Överum
Förstora

Silo 1
Förstora

Silo 2
Förstora

Silo 3
Förstora

Silo 4
Förstora

Silo 5
Förstora

Torbjörntorp4
Förstora

PDF-filer
2014-02-24
Förrådsskylt silo
2011-12-05
Arkitektritade Silos - idéer
2011-09-27
Fastighetsbroschyr 2011
2009-11-25
Mafa Stora