Vår värme - Din trygghet
Produkter

Baxi dubbelpanna

Värmeanläggning “all inclusive”

 Satsa på en panna med alla möjligheter. Ved,
pellets, sol och el. Med rätt ackumulatortank kan
du även ansluta värmepump. Baxi Dubbelpanna
har lite utöver det vanliga. Med topprestanda
och ypperlig teknik kan du utan kompromiss
växla mellan olika typer av bränslen. Byt mellan
vedeldning och pellets helt automatiskt. Pelletsbrännaren
är alltid monterad och om du eldar
med ved och energin från veden tar slut kopplas
pelletsbrännaren in automatiskt.

Drift med pelletsbrännare och ved.
• Separata eldstäder med egna konvektionsdelar
• Keramisk förbränning med sugande fläkt
• Uppfyller boverkets krav för eldning i tätort
• halvmetersved
• Hög verkningsgrad
• Slår automatiskt över till pelletseldning
när det behövs
• Spaksotning
• Inbyggd kylslinga med termisk temperaturbegränsare
  

Rsk/art.nr Benämning
015600  Baxi Dubbelpanna, pellets och ved, utan pelletsbrännare 


 

Baxi dubbelpanna
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014