Vår värme - Din trygghet
Produkter

eurofire BIG

Enkelt handhavande
Pelletbrännaren eurofire arbetar med samma princip som en oljebrännare vilket innebär start med eltändning och drift tills temperaturen på brännarstyrningens termostat är uppnådd. Därefter sker renblåsning innan brännaren ställer sig i standbyläge. Efter ett eventuellt strömavbrott startar brännaren automatiskt, vilket ger extra trygghet.


Katarinagården i Torbjörntorp värms numera med en 200kW eurofire pelletsbrännare. Samtidigt satte man in en ny panna. Uppstart av anläggningen skedde hösten 07.

Exempel
Tidigare förbrukning av eldningsolja 45 m3/år.
Den beräknade pelletsförbrukningen är per år cirka 90 ton.
Utöver miljövinster görs en besparing på ungefär 300.000kr/år.
Detta gör att investeringen betalar sig väldigt snabbt.


 

Rsk/art.nr Benämning
6390780  eurofire 50 kW
6390781 Matarskruv 2 meter 
6390782 Skruvmotor till matarskruv

 

Rsk/art.nr Benämning
9004 eurofire 100 kW
9005 eurofire 200 kW
9006 eurofire 300 kW
9010 eurofire 500 kW
9011 eurofire 700 kW

Tillbehör
Rsk/art.nr Benämning
639 07 81  Matarskruv 2 meter 
639 07 82  Skruvmotor till matarskruv 

 

eurofire 100-300kW
Förstora

eurofire 100-300kW, sida
Förstora

eurofire 50
Förstora

Mafa Villa
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
PDF-filer
2014-02-24
Förrådsskylt silo
2009-11-26
Fastighetsvärme 09
2008-04-23
Fastighetsfolder 08
Manualer
2013-05-08
Instruktion eurofire20-30-50-NY-S130508_rev0
2011-01-25
Instruktion eurofire 50kW S.091012, rev 3
2011-01-24
Instruktion eurofire 100-700kW
2008-03-03
Instruktion eurofire 30kW Millenium3 S.080303, rev 3
Tillbehör
Fastighetspannor