Vår värme - Din trygghet
Produkter

Lambdastyrning Multi Heat

Styrningen består av en O2 sond och ett reglerprogram. O2 sonden mäter syreöverskottet i rökgaserna och styr tillsammans med reglerprogrammet luft-/ och bränslemängden steglöst. Luft-/bränslemängden regleras även efter husets värmebehov.
Styrningen optimerar förbränningen så att emissionerna blir så låga som möjligt samt att verkningsgraden blir bästa möjliga.

Rsk/art.nr Benämning
089230  Lambdastyrning Multi Heat 


 

Lambda M-N 2
Förstora

Prislistor
Prislista 2014
Prislista Braskaminer 2014
Manualer
2005-05-31
Instruktion O2 styrning S.137368, rev 1, 05-05-25
2002-11-20
Instruktion O2 styrning S.137368, rev 0, 99-11-23