Vår värme - Din trygghet
Installation

Vedpanna

Att elda med ved anses ibland som en heltidshobby, men med en väl fungerande anläggning, bra utrustning för att kapa och klyva veden och för eventuell hantering, samt väl torkad ved så minimeras arbetsbördan och tidsåtgången. Den besparing av värmekostnaden som man på detta sättet får, ger en mycket hög timlön på det egna arbetet. Detta även om man inte har egen ved utan köper stockar, som man kapar och klyver själv.

En vedpanna skall alltid eldas mot en ackumulatortank för att utnyttja den maximala verkningsgraden hos pannan och därmed minimera det egna arbetet, vedförbrukningen och spara miljön. En pannas verkningsgrad varierar med effektuttaget och maximal verkningsgrad fås vid pannans märk effekt (nominell effekt). För att få ut maximalt av sin anläggning så krävs dessutom ett laddningspaket och en shuntautomatik.

Val av panna
I vårt sortiment har vi två typer av vedpannor:
Solo Innova, med sugande fläkt, och med 20, 30 eller 50 kW effekt.
Solo Plus med tryckande fläkt och med 30 eller 40 kW effekt.
Kvalitén är samma hos de båda pannorna, men priset på Solo Plus är något lägre beroende på att Solo Innova har högre verkningsgrad, är enklare att handha och har fem års garanti.

Nedanstående tabell visa på ett ungefär vilken panna som man bör välja utgående från hur stort hus som skall värmas upp. Siffrorna baserar sig på ett normalisolerat hus. Har ni frågor och funderingar kring valet av panna så tveka inte att kontakta oss på telefon eller e-mail.

Uppvärmd yta i m2
  < 180 m2 180 - 250 m2 250 - 400 m2
Solo Plus SP 30 SP 40  
Solo Innova SI 20 / SI 30 SI 30 SI 50


Val av ackumulatortank
Vid dimensioneringen av ackumulatortanken så finns det två grundläggande saker att tänka på:
  1. Ackumulatortanken skall vara dimensionerad så att det bara krävs ett eldningstillfälle per dygn förutom vid de kallaste 3-5 veckorna per år. Detta uppnås om man väljer minst 10 – 12 liter vatten per uppvärmd m2, 10 liter för ett normalisolerat hus och 12 liter vid ett dåligt isolerat hus. Dessutom bör man aldrig välja mindre än 1500 liter. Exempel: ett välisolerat hus med 180 m² uppvärmd yta bör enligt ovan ha minst 1800 liter ackumulatorvolym.
  2. Man bör välja ackumulatorvolym så att man kan ta emot energin från minst ett fullt vedinlägg i pannan. Detta gör att pannan alltid brinner optimalt och därmed ger lägsta utsläpp till miljön. Det blir därmed inget kvar i vedmagasinet som ligger och pyr vid eldningscykelns slut, vilket både ger upphov till onödiga utsläpp och dessutom skapar mer arbete vid rengöringen av pannan. En vanlig tumregel är att ackumulatorvolymen skall vara 14 – 18 gånger större än vedmagasinet. Exempel: vedmagasinet i Solo Innova 30 är på 135 liter, vilket ger att ackumulatorvolymen bör vara på 1890 – 2430 liter. Om man trots detta tillfälligt eller av någon orsak väljer en mindre ackumulatortank så får man ta hänsyn till detta vid eldningen genom att inte lägga fullt i vedmagasinet
Kategorier
Alternativa system
Expansionskärl
Kombipanna
Laddningspaket
Oljepanna
Omräkning
P-Märkning
Pelletspanna
Prisutveckling
Säkerhet
Shuntautomatik
Systembeskrivningar
Val och dimensionering
Ved och dess hantering
Vedpanna
Verkningsgrad
 
Vedfoldern (1,75 MB)