Vår värme - Din trygghet

Fastighetsvärme

Miljövänliga lösningar för fastighetsvärme med Baxi

Vi erbjuder närvärmecentraler i storlekarna 100-700kW som är perfekta för fastighetsvärme. De byggs in i 20 fots containers och kan fås i valfri färg. Om ni vill ha ett yttre som passar bättre till en specifik omgivning så har vi många olika förslag t.ex. stående eller liggande panel, klättervägg, klängväxter eller ljussatta träkonstruktioner. Vi förmedlar även arkitekthjälp.

I modulen har vi vår pelletsbrännare som har en god driftsäkerhet med slitagedelar till låga kostnader. Den har modulerande drift mellan 20-100% samt en on/off funktion som gör att den startar och stänger av automatiskt. Den går alltså utmärkt att köra på t.ex. sommaren då det inte krävs ständig värme eller till byggnader som drar ned värme över helger.

Modulen har ett separat vattensystem vilket gör att vid konverteringar så kopplar man direkt mot gamla systemet. Modulen klarar med sitt eget system också större höjdskillnader. 

Man med fördel koppla in en webbserver med en fast anslutning. Detta gör att man får en övergripande bild av konditionen på anläggningen, t.ex. när pellets börjar ta slut. Denna funktion gör att man kan koppla upp sig varifrån som helst i världen och se att allt är som det ska. Webbservern talar med TCP-språk, enkelt att konvertera till andra underhållsorgan t.ex. i kommuner eller företag med flera fastigheter.

I modulen finns ett mellanförråd som matas från den externa silon, det gör att driftstörningar minimeras. I styrskåpet är det förberett med nivågivare till silo och motorstyrning för pelletsskruv.


Våra lösningar för miljövänlig fastighetsvärme

  • Biovärmeanläggningar i paket: Moduler från 100 till 700 kW, kompletta och klara att koppla in mot ett värmesystem.
  • Samma utrustning i “lösa“ delar för att montera i platsbyggt eller befintligt pannrum.
  • Högeffektiva pelletsbrännare med eltändning från 20 till 700 kW. För fastigheter med en modern panna som är möljlig att konvertera till pelletsvärme.
  • Solvärme: De flesta varmvattenanläggningarna kan givetvis kompletteras med solvärme.

Pannhus Logopellet

Pannhus Silo